HomeAgendaSTO meets STOAgenda

STO meets STO

Technoforum, Nieuweweg 101 in Wijchen
line-v-2
line-v-1

Andere regio’s zijn welkom om aan te sluiten!

We hebben de afgelopen jaren allemaal hard gewerkt aan het versterken van het techniekonderwijs in onze eigen regio’s. In alle regio’s is de vorm waarin dit wordt gedaan anders. Het lijkt ons heel erg leerzaam (én gezellig!) om dit schooljaar een middag samen te komen en kennis en ervaringen met elkaar uit te wisselen.

Onlangs is de subsidieregeling Sterk Techniekonderwijs gepubliceerd voor de periode 2025-2029. In de regeling is het beoordelingskader opgenomen waarmee we het activiteitenplan kunnen maken dat we op 1 oktober zullen indienen. Jullie hebben vast wel een idee van de programma’s en activiteiten waarop je de komende jaren zou willen inzetten en de kans is groot dat in de verschillende regio’s dezelfde thema’s aan bod komen. Denk bijvoorbeeld aan circulair bouwen, duurzame energie, logistiek, zorgtechnologie, XR en AI.

We denken dat een bijeenkomst waarbij STO-regio’s elkaar ontmoeten heel inspirerend kan zijn, zowel voor de programma- en projectleiders van STO als voor betrokken docenten vanuit de verschillende scholen. De landelijke STO dag was groots van opzet. Het STO-café dat wij voor ogen hebben is kleiner van opzet, maar het idee is hetzelfde. Het staat in het teken van ontmoeting, kennisdeling en vooruitkijken naar de nieuwe STO-periode.