HomeAgendaVerkenning mogelijkheden werken en doorleren voor leerlingen vso en proAgenda

Verkenning mogelijkheden werken en doorleren voor leerlingen vso en pro

Technoforum, Nieuweweg 101 in Wijchen

Een deel van de oplossing voor het oplopende personeelstekort in de Techniek, Bouw en Energie kan worden geboden door jongeren uit het pro en het vso via leerwerkarrangementen (incl. begeleiding) in te laten stromen op instapfuncties. Maar niet iedere werkgever denkt daar in eerste instantie aan. Ze kennen deze jongeren vaak niet, of niet goed genoeg. En vice versa. 

Landelijk is er een voorstel in de maak waarin een nieuw arbeidsmarktsysteem voor werken in de techniek, bouw en energie wordt ontwikkeld. Met als doel de beschikbaarheid van personeel en de aantrekkingskracht van de technische sectoren te vergroten. Een Gouden Poort als centrale plek voor informatie over en begeleiding bij loopbaanstappen naar een beroep in de techniek, bouw en energie. Bijzonder binnen dit systeem is dat in de toekomst 10-jarige ‘werk en ontwikkelgaranties’ geboden worden voor iedereen die voor een technische opleiding en technisch werk kiest. Een gouden kans voor iedereen die op enige afstand van de arbeidsmarkt staat en ondersteuning nodig heeft om aan het werk te komen en die duurzaam te behouden. 

Om deze kans ook aan de jongeren uit het praktijkonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs te bieden, organiseren we in samenwerking met het ministerie van SZW en de technische brancheorganisaties regionale werktafels. Aan deze tafel maken scholen en werkgevers kennis met elkaar en onderzoeken zij samen hoe leerwerkarrangementen voor de pro en vso jongeren eruit kunnen zien. 

Verkenning 

Op 18 april 2024 organiseren we een werktafel voor pro en vso scholen en bedrijven uit de technische sectoren in de regio Rijk van Nijmegen. 

  • Wie zijn de pro en vso scholen en leerlingen in de regio? 
  • Welke werkgevers zijn er in de regio en welke ontwikkelingen vinden er binnen de sector plaats? 
  • Welke succeservaringen kunnen we delen en wat kunnen we daarvan leren? 

Gezamenlijk verkennen we welke mogelijke kansen zich voordoen voor toekomstige schoolverlaters uit het vso·pro binnen de sectoren techniek, bouw en energie op basis waarvan zij langdurig aan het werk kunnen en zich kunnen blijven ontwikkelen. Een win-win voor zowel de pro en vso jongeren als de bedrijven. 

Datum: 18 april 2024
Tijd: 11:00 uur (inloop vanaf 10:45 uur)
Locatie: Technoforum, Nieuweweg 101 in Wijchen

Aanmelden 

In verband met de voorbereidingen vernemen we graag zo snel mogelijk of u aanwezig bent bij de verkenning op 18 april 2024 in Wijchen. 

Dit kan door een mail te sturen aan info@vsopro.nl. Vermeld hierbij de arbeidsmarktregio en het aantal personen dat deelneemt (incl. namen). En ook eventuele dieetwensen of allergieën, dan houden wij daar rekening mee. 

Contact 

Heeft u op dit moment nog vragen of opmerkingen, neem dan gerust contact op met Nienke van Karsen:  n.van.karsen@vsopro.nl | 06 – 826 544 55