HomeNieuwsJongeren inspireren om te kiezen voor techniekNieuws

Jongeren inspireren om te kiezen voor techniek

jongeren inspireren
line-v-2
line-v-1
line-v-1
line-v-3
line-v-2
line-d-2

Techniek is machtig mooi, veelzijdig en spannend. Toch? Jazeker, maar het aantal leerlingen dat kiest voor techniek loopt al jaren terug. Sterk Techniek Onderwijs regio Nijmegen moet het tij keren. Een duurzaam netwerk van onderwijs, bedrijven en overheid gaat jongeren enthousiasmeren te kiezen voor een technische opleiding en beroep.

Het probleem is helder: er is een schreeuwend tekort aan technische vakmensen, dat wordt verergerd door demografische krimp. Hoe ziet het opleidings- en arbeidsmarktlandschap in de regio Nijmegen er uit wat betreft technische opleidingen en beroepen?

Op de vmbo’s dalen de leerlingaantallen bij technische profielen als ‘Produceren, Installeren & Elektro (PIE)’ en ‘Bouwen, Wonen & Interieur (BWI)’. Mobiliteit & Transport en Media, Vormgeving & ICT worden als keuzevak aangeboden.

Gelijktijdig verandert in de bedrijven door technologische vernieuwingen de vraag naar beroepsvaardigheden. In de bouw, elektro- en installatietechniek en ICT worden toenemend technische en digitale vaardigheden van niveau 3 en 4 gevraagd. In zorg/ technologie en logistiek veranderen werkprocessen en functietaken snel. Opleidingen kunnen onvoldoende aanhaken bij deze ontwikkeling. Bedrijven pleiten er daarom voor dat beroepsopleidingen hun studenten een breed scala aan algemene vaardigheden leren.

Insteek

De oplossing: zorg dat meer jonge mensen kiezen voor een opleiding en baan in de techniek. Tijd voor actie dus. Te beginnen bij het begin: de basisschool. Hier doen leerlingen van jongs af aan kennis op en leren ze vaardigheden aan. De daar gelegde fundamenten worden verstevigd in het voortgezet onderwijs, wat moet leiden tot een grotere uitstroom naar het technisch beroepsonderwijs en de keuze voor een technisch beroep.

Tweede ‘front’ vormen de technische bedrijven. Werkgevers zijn er namelijk bij gebaat dat er nu en straks voldoende aanwas is van gekwalificeerde vakmensen. Scholen en bedrijven zullen samen het tij moeten keren, gefaciliteerd door de overheid.

De landelijke overheid onderkent het probleem en zet in op een breed samenwerkingsverband met een regionale aanpak gericht op flexibel maatwerk. Insteek is nieuwe doelgroepen leerlingen kennis te laten maken met techniek. En dat over een brede linie en met diverse middelen.

Sto regionaal netwerk

Sinds januari 2020 bouwt Sterk Techniek Onderwijs (STO) regio Rijk van Nijmegen aan een duurzaam netwerk tussen onderwijs, bedrijven en overheid. “In onze regio is er al sinds 2005 samenwerking tussen vmbo en mbo in het NOVIA overleg”, opent Sofie Eisenburger, programmaleider STO Rijk van Nijmegen. “NOVIA richt zich op de afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt en de doorstroom van vmbo naar mbo. Het probleem – groeiende vraag en een dalend leerlingaantal in de techniekvakken – kennen we. De STO-impuls gaf versnelling aan deze samenwerking. Vmbo, mbo, opleidingsbedrijven, techniekcentra en bedrijven ontwierpen daarom een regionaal plan van aanpak.”

Het STO-programma focust op drie zaken: professionalisering van het aanbod van techniekonderwijs; een hoogwaardig dekkend onderwijsaanbod waaronder een doorlopende lijn van vmbo naar mbo, naar bedrijfsleven en het verbeteren van het imago van techniek.

Lous Lieber, Projectleider Professionalisering STO: ‘Een aantal vmbo scholen hebben contact met het technisch bedrijfsleven i.v.m. stageplaatsen. De overige scholen en met name de vmbo-t scholen kennen nog geen samenwerking. Er zijn al veel bedrijven aan boord en er zijn er nog meer welkom. Ook zijn we aanvullend op zoek naar technologische bedrijven die voor de grote groep niveau 4 leerlingen interessant zijn. Werving, opleidingsprofielen, praktijkervaringsplaatsen en uitstroom naar werk worden anders. We zullen moeten toewerken naar een structuur die flexibel maatwerk oplevert voor leerlingen, scholen en opleiders in bedrijven.”

Lees het volledige artikel uit Ondernemersbelang hier.