HomeOver onsHome

Over ons

line-v-2
line-v-1
line-v-1
line-v-3
line-v-2

Hoe zorgen we ervoor dat we, het onderwijs en bedrijfsleven, gaan samenwerken, nu en in de toekomst? En hoe zorgen we ervoor dat die samenwerkingen stabiel en sterk blijven?

Het programmateam van Sterk Techniek regio Rijk van Nijmegen werkt samen haar partners, zowel de onderwijspartners als alle bedrijven, om zoveel mogelijk leerlingen te laten ontdekken hoe leuk techniek en technologie is. En dat het niet meer weg te denken is, voor welk vak je ook kiest.

Doelstellingen en ambitie

Daarvoor hebben we 6 doelstellingen geformuleerd:

  • We laten alle leerlingen uit het basisonderwijs en vmbo kennismaken met techniek en technologie
  • We bieden state-of-the-art techniekonderwijs aan
  • We bieden leeromgevingen aan binnen een praktijkgerichte, levensechte context
  • We bieden één online platform aan waar we vraag (bedrijfsleven) en aanbod (onderwijs) duurzaam verbinden
  • We versterken het imago van techniek & technologie
  • Docenten gaan zich (verder) professionaliseren

De uitkomst van deze doelstellingen is dat we de instroom naar technische profielen op peil houden, op inhoud én op kwaliteit.

Bekijk hier onze animatie:

Vier pijlers programma

We hangen onze doelstellingen op aan vier pijlers:

  1. Onderwijsinnovatie en professionalisering
  2. Beeldvorming en imago
  3. Duurzame samenwerking
  4. Implementatie en borging

Bij alles wat we doen toetsen we of we via deze pijlers werken aan duurzame innovaties in het onderwijs en geschikte vakmensen voor onze technische en technologische bedrijven.

Wil je kennismaken met het programmateam?