HomeProgramma'sDoorlopende leerlijn basis-kaderProgramma's

Doorlopende leerlijn basis-kader

Doorlopende leerlijn
line-v-2
line-v-1
line-v-1
line-v-3
line-v-2
line-d-2

Een soepele doorstroom van vmbo naar mbo, dat is waar we naar streven. We vinden het belangrijk dat vmbo-leerlingen een goed beeld hebben van hun vervolgopleiding op het mbo. Ook is het belangrijk dat de vmbo- en mbo-opleiding inhoudelijk goed op elkaar aansluiten. Om dit te bereiken zetten we in op de doorlopende leerlijn van vmbo basis-kader naar het mbo.

Warme overdracht leerlingen én docenten

Hoe ziet het gebouw eruit? Waar is het koffie-apparaat? Hoe ziet de werkplaats van mijn opleiding eruit? Wie zijn de docenten? Het is voor leerlingen heel prettig om te zien waar ze terecht gaan komen en bij wie. Leerlingen zich op hun gemak laten voelen is een belangrijk onderdeel van een doorlopende leerlijn. Om die reden organiseren we meeloopdagen, waarin leerlingen daadwerkelijk in contact komen met hun toekomstige docenten en schoolomgeving.

Tijdens de meeloopdagen ervaren ze de sfeer, praktische kant van de school en leren ze de docenten kennen. En het geeft ze alle ruimte om vragen te stellen en een voorstelling te maken van hoe het op deze opleiding zal zijn. Ook krijgen leerlingen de kans een deel van hun vmbo-keuzevak uit te voeren bij hun toekomstige opleiding.

Deze warme overdracht geldt niet alleen voor leerlingen, maar zeker ook voor docenten. Als de docenten van het vmbo en mbo elkaar kennen, zullen ze elkaar ook veel makkelijker opzoeken als er vragen zijn over een leerling. Hiermee bouwen we een flink netwerk op, dat alleen maar ten goede kan komen aan het pad van de leerling en de inhoudelijk overdracht van kennis rondom techniek en technologie.

Inhoudelijke afstemming

Naast het persoonlijke, pedagogische aspect is het belangrijk dat de opleidingen inhoudelijk goed op elkaar aansluiten. Voor de ‘harde techniekscholen’ met BWI en PIE profiel zorgen we voor afstemming van opdrachten om overlap te voorkomen. Dit zorgt ervoor dat leerlingen aangehaakt blijven en ze geen onnodige herhaling krijgen tijdens de les. Voor de leerlingen met D&P profiel willen we aanbod in keuzevakken faciliteren waarin (algemene) technische basisskills centraal staan. Op die manier zijn ze ook inhoudelijk nog beter voorbereid op hun mbo-opleiding.

De focus van ons programma ligt op de leerlingen die weten dat ze iets in de techniek willen, maar nog niet precies weten wat én op leerlingen die het al wel weten en zo goed mogelijk voorbereid aan hun mbo opleiding willen starten.

Meer weten over dit programma?