Leren in bedrijf

Leren in Bedrijf
line-v-2
line-v-1
line-v-1
line-v-3
line-v-2
line-d-2

Stage lopen en tegelijkertijd een keuzevak volgen? En dat allemaal in hetzelfde bedrijf? Dat doen leerlingen via het programma ‘Leren in bedrijf’.

Levensechte leeromgeving

Leerlingen kunnen steeds meer eigen keuzes maken. Zo kunnen ze bijvoorbeeld kiezen op welk niveau ze een vak willen volgen. Daarnaast verbreden we het onderwijsaanbod op scholen door het toevoegen van de technische sector, voor zover een school dit nog niet zelf aanbiedt. Het Maaswaal College is de eerste school die met ‘Leren in Bedrijf‘ gestart is en inmiddels groeit de interesse van de scholen in deze aanpak.

Eén dag stage, één keuzevak

Leerlingen volgen één dag per week stage en ze volgen een keuzevak, dat geheel geënt is op de werkzaamheden in het deelnemende bedrijf. Tijdens de stage is de praktijkopleider van het bedrijf beschikbaar voor het begeleiden van leerlingen op de werkvloer. De inhoud van de stage en het keuzevak worden in een intensieve samenwerking geheel gearrangeerd door de bedrijfsopleider en de deelnemende docent.

Meer bedrijven doen mee!

Het onderwijsconcept ‘Leren in Bedrijf’ wordt permanent uitgebreid met meer scholen en bedrijven die deelnemen. Het aantal deelnemende scholen en bedrijven neemt jaar na jaar toe.

Meer weten over dit programma?