Wat we doen

Het programma Sterk Techniek stimuleert en faciliteert samenwerking tussen het onderwijs en bedrijfsleven om leerlingen te enthousiasmeren voor techniek en technologie. Lees verder hoe we dit aanpakken.

line-v-2
line-v-1
line-v-1
line-v-3
line-v-2

Om het tekort aan vakmensen in de toekomst te voorkomen, slaan het onderwijs en het bedrijfsleven in de regio Rijk van Nijmegen de handen ineen. Zij leiden samen techniektalenten in deze regio op. Daarbij zoeken we naar slimme oplossingen, want samen zijn we verantwoordelijk hoe de toekomst van onze techniekregio eruit komt te zien. Lees hieronder wat onze ambities zijn en hoe we hier invulling aan geven.

Aan de slag in de regio

We maken onze ambities concreet door in te zetten op activiteiten waarmee leerlingen beter zicht krijgen op de toepassingen van techniek en technologie. Dit doen we door hen in contact te brengen met bedrijfsleven en er daadwerkelijk aan het werk te laten gaan (levensecht leren). Daarnaast zorgen we ervoor dat het bedrijfsleven bijdraagt aan onderwijsinnovatie: wat is er nodig om de overgang van de opleiding naar het bedrijfsleven zo soepel mogelijk te laten verlopen? De bedrijven staan te springen om goede vakmensen en scholen willen goed aansluiten op het bedrijfsleven, dus we kunnen elkaar alleen maar versterken door samen te werken.

Samenwerking met bedrijven

Vanuit het onderwijs werken we intensief samen met het bedrijfsleven. Zo organiseren we gastlessen, waarin vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven in de klas komen vertellen over hun bedrijf en over de beroepen. Ze laten zien op welke manier techniek daarbij een rol speelt.

De leerlingen zijn ook welkom bij de bedrijven zelf door middel van rondleidingen en stages en via ons programma Leren in Bedrijf krijgen leerlingen de mogelijkheid hun keuzevak ín een bedrijf af te ronden.

Bedrijven zijn aanwezig bij leerlingevents, nemen actief deel aan doe-middagen en brengen challenges in, waar leerlingen mee aan de slag kunnen.

Kortom, de bedrijven zorgen er zo voor dat de leerlingen betekenisvol kunnen leren in de praktijk en levensecht kunnen leren.

14 programma’s

Via allerlei programma’s zorgen we ervoor dat de innovatie en samenwerking op gang komt en blijft.

Zo geven we de leerlingen in ‘Leren in Bedrijf‘ de mogelijkheid om naast hun stage ook hun keuzevak te volgen ín een bedrijf. Daarmee leren ze het bedrijf nog beter kennen en weten ze beter of ze verder willen in het gekozen vakgebied.

En wat dacht je van Zorgtechnologie? Technologie is niet meer weg te denken in de zorg, dus we werken er hard aan om ook de leerlingen die voor Zorg hebben gekozen te laten ervaren wat er voor hen allemaal mogelijk is. Een mooi voorbeeld is de challenge van de St. Maartenskliniek. De vraag was om voor Bas, patiënt van de Sint Maartenskliniek, een technische toepassing te ontwerpen. Hij heeft bij een motorongeluk een hoge dwarslaesie opgelopen en wil graag blijven gamen. Lees hier hoe ze dat hebben aangepakt.

Zes hotspots

We zijn heel erg trots op de zes hotspots, waarin we allerlei ontmoetingen mogelijk maken, maar waarin leerlingen vooral zelf aan de slag kunnen. Via ons programma bezoeken dit schooljaar zo’n drieduizend leerlingen uit het vmbo en van basisscholen de zes Hotspots Techniek & Technologie. Ze ontdekken én ervaren de verschillende facetten van techniek: van een muurtje metselen of een zonnepaneel installeren tot een ontwerp in 3D-tekenen en het programmeren van een robot.

Oriëntatieroute

Daarnaast organiseren we de oriëntatieroute voor leerlingen van de onderbouw. Op een laagdrempelige en leuke manier komen ze zo in aanraking met de wereld van techniek en technologie. “We mochten in een huis van hout zelf de elektriciteit aanleggen”, aldus de 14-jarige vmbo-leerlinge Sanne, die meedeed aan de oriëntatieroute.

Heb je een vraag of wil je meer informatie?